4. Maj Kollegiet

4. Maj Kollegiet

Vi har skulle renovere efter bygnings arkitektoniske udseende, da bygningen er bevaringsværdig.

 


ref.AnderogFie

Energibossen ApS har rådgivet bygherre iforhold til indhentning af energitilskud under Energiselskabernes energispareindsats.
Vores opgave har været at kortlægge de eksisterende forhold og udfører energiberegninger på besparelsen ved renoveringen af bygningerne. Det har været et ønske, at nedsætte energiforbruget og øge komforten i bygningerne, med hensyntagen til den forelæggende fredning.

Det har været vigtigt for bygherre at arbejdet blev gennemført så smertefrit som muligt for beboerne og håndværkerne.
Energibossen ApS her arbejdet tæt sammen med Fjerde Maj Kollegiet samt de udførende entreprenører under hele byggeprocessen med den gennemgribende renovering.

Foreningen valgte at få renoveret og lavet energioptimeringerne:

• Efterisolering af taget.
• Renovering af vinduer med lavenergi glas.
• Efterisolering af etageadskillelser.
• Isolering af tekniske installationer.
• Etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding.
• Udskiftning af cirkulationspumper.


FAKTA:

Investering: – Kr. 6.200.000,-
Årlige energi besparelse: – Kr. 203.500,-
Tilbagebetaling: 30 år
Co2 besparelsen: 70.000 Kg.